24 May 2014

Yazı Nasıl Bulundu?

Yazının İcadı
( Yazmayı çok sevdiğimi her fırsatta dile getiriyorum!
 Yazmayı bu kadar çok severken neden? Yazının icadı
hakkında bir şey yazmıyorum diye düşündüm bugün...
Yazının icadı hakkında araştırma yapmaya başladım...
Yazının nasıl icat edildiği hakkındaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum...)

Yazının İcadı: Şüphesiz hayatımızda olmazsa olmazlarından
 olan icatların başında yazının icadı geliyor. Pek çok bilim adamına
göre yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci
ve ilk bilgi devrimi.
Yazılı iletişim, insanın yazıyı icat etmesi ile başladı. Mezopotamyalı Sümerler
MÖ 3500' lerde yazıyı kullanan ilk halktı. Yazıları, şekiller üzerine dayalıydı.
yani her varlık ve olay için figür kullandılar.
Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına (Eski Mısır'da papirüs yapraklarına),
taşlara ve sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazıldı.
Bilgiler kulaktan kulağa değişerek yayılırken, yazılı bir şekilde saklanmaya başlanması,
bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar aktarılabilir olmasına olanak sağlamıştır...

Mürekkep

(Yazıdan bahsederken,mürekkepten bahsetmemek olmaz...)
Mürekkep: Yazının icadından sonraki yüzyıllarda, Çin'de İÖ 2500
yılları civarında mürekkep ve İS 105 yılı civarında da kağıt yapıldığı sanılıyor.
(Tabii ki Kağıdı da unutmamak lazım... )
Kağıt:Bildiğimiz haliyle kağıt Çinli bir askeri mahkeme memuru olan Ts'ai Lun
tarafından bulunmuştur. İnanışa göre Ts' ai, dut kütüğünü, karışımı ve ufak
 bez parçalarını suyla karıştırmış, bu karışımı ezerek bir kağıt hamuru haline
 getirmiş, suyunu çıkararak incelttiği karışımı güneşte kurumaya bırakmıştır.
Böylelikle kağıt bulunmuş olup bu mütevazi karışım, insanoğlunun en harika iletişim
devrimlerinden birini oluşturmuştur. Böylelikle Çin'de edebiyat ve sanat adeta parlamıştır.
Kağıdın ve mürekkebin bulunmasıyla el yazması kitaplar ortaya çıkmıştır...

Sevgiyle Kalın...


0 yorum:

Yorum Gönder