9 Haz 2013

Gezegenler hakkında bilmediklerimiz

    Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad.
Gezegenler, Güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş çevresinde, odaklarından birinde
güneş olmak üzere meydana gelen bir elips üzerinde dolanırlar.
  •  Venüs
  •  Dünya
  •  Mars
  •  Jupiter
  •  Satürn      
  •  Uranüs
  •  Neptün
  •  Plüton              
     Merkür Güneşin tam önünden geçişi,hep Mayıs ve Kasım ayları içinde gerçekleşir.Söz gelimi bir önceki geçiş 6 Kasım 1993' te gerçekleşmiştir.Günümüzde en yakın geçiş ise 15 Kasım 1999'da olmuş.Geçiş sırasında Merkür çıplak gözle görülmeyecek kadar ufaktır.Gözlem ancak bir teleskop,projektör olarak kullanılarak yapılabilir.
Gözlem koşulları:Güneşe en yakın gezegendir. Çıplak gözle görülebilmesi ancak Güneş ufkun hemen altında olduğunda mümkündür.
             
     Venüs, Güneşe olan uzaklığı 108 .000.000 km Sıcaklığı 231 K  Görünür parlaklığı-4 m. Güneş  Etrafında dönme süresi 224 gün. kendi Etrafında dönme süresi 243 gün. Dönme hızı 35.02  km / s n  Venüs gezegenin takip ettiği yol Merkür gezegeni ve dünya arasında yer alır.
     Diğer gezegenler gibi  Venüs diğer bütün renkli gezegenler gibi Venüs de yansıyan güneş ışıklarıyla   parlar. Dünyadan görüldüğü kadarıyla Venüs diğer bütün gezegen ve yıldızlardan daha parlak ışıl,ışıldır.Bu hem dünyaya yakın olmasından hemde yüksek yansıma güçlü bulutlarla kaplı olmasından
ileri gelir.  Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.Dünya, Güneş sisteminde bir gezegen. Çapı 12. 756 km, kütlesi 5, 97x 10 24 kg 'dirGüneşe uzaklığı 149.597.890 km'dir. Güneşin etrafında 365,25,kendi etrafında ise 1 günde döner.Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir. ?? Dünya (Almanca: Erde, welt,
Fransızca; Terre,monde. İngilizce; Earth, world ), Güneş sistemindeki gezegenlerden biri.
Güneş sistemi'nin Güneşe uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegenidir.Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismidir. Katı yada 'kaya' ağırlıklı yapışı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler gurubuna adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir.
      
      Mars yada merih,Güneş sistemin'deki ,Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adla adlarından biri, yüzeyinde yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegendir.
     Jüpiter (  Müşteri ) Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Güneşten uzaklığa göre beşinci sırada.  Türçezi  Erendiz dir. Adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter'den alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına  girmektedir.
     Satürn:  Güneş sisteminin güneşten uzaklık sırasına göre 6 gezegendir. Türkçesi  Sekendizdir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir.Adını Roma tarım tanrısı Saturnus 'tan alır. Arapça kökenli Zühal adı Türkçe' de giderek daha az kullanılmaktadır. Sekendiz olarak ta bilinir.Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri (diğerleri Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter )Olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir.Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.
     Uranüs Güneş sisteminin Güneşten yakınlık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü,kütle açısından bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir.
Adını yunan mitolojisin'ndeki  gök yüzü tanrısı Uranos'tan (Yunanca' da Oupavuç' Latinceleştirilmiş şekli ile Uranüs alır.1781 yılında willam Herchel tarafından bulunmuştur. Gaz devleri sınıfına girmektedir. Uranüs,Güneş çevresinde bir devrini 84 yılda tamamlar.Hafifçe eliptik olan yörüngesi boyunca,Güneş'e uzaklığı 18-20 Astronomi birimi(ortalama 211-421) arasında değişir.  Uranüs, çıplak gözle görülebilen bir gezegendir.
    Plüton, Güneş sistemindeki dokuzuncu gezegendir. Güneş sistemindeki en küçük gezegen olup olmadığı konusunda tartışmalar çıkmıştır. Ancak bu konudaki tek kabul gören otorite, Uluslar arası Gök bilim  Birliği (International Astronomical, Union;IAV), Plüton'u gezegen olarak sınıflandırmıştır.
                                       
Bunu biliyor muydunuz?
 1604 yılında patlayan Süper nova 1604'ün Venüs hariç gece gökyüzün tüm yıldız ve gezegenlerden daha parlak olarak çıplak gözle görülebildiğini.

0 yorum:

Yorum Gönder